شروع امتحانات پایان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

تاریخ برگزاری : ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ تقویم آموزشی

شروع امتحانات پایان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

از تاریخ دوشنبه 26 خرداد‌ماه ۱۳۹۹ لغایت پنج‌شنبه 12 تیر‌ماه ۱۳۹۹