فلسفه و حکمت اسلامی

تعداد بازدید:۳۶۲

 

کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است و هدف از تشکیل آن عبارت است از:

1- تربیت اساتید مورد نیاز دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در رشته‌های فلسفه و حکمت اسلامی از طریق دوره های کارشناسی ارشد و دکتری .

2- تربیت محققان و پژوهشگران مورد نیاز مراکز علمی و تحقیقاتی در حوزه فلسفه و دین از طریق دوره های کارشناسی ارشد و دکتری.

3- تربیت دبیران متخصص مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش برای تدریس دروس فلسفه، منطق و بینش دینی.

 

دریافت سرفصل مصوب