فلسفه و حکمت اسلامی

تعداد بازدید:۴۰۱۹

تعریف رشته

رشته فلسفه و حکمت اسلامی، چنانکه از نامش پیداست، هم ناظر به حکمت ظهور یافته در مهد جهان اسلام است که از آبشخور تعلیمات ناب و نورانی قرآن و سنت سیراب شده است، و هم ناظر به "فلسفه" به معنای سقراطی آن، که همانا طلب و دوستداری خرد و دانش است. این دو جنبه، که در نامگذاری رشته لحاظ گردیده است، بر برنامه ریزی دروس و اهداف آموزشی این رشته نیز سایه افکنده است.

اهداف

  1. تعلیم عمیق دانشجویان در تمامی زمینه های ضروری، به اقتضای رشته فلسفه، به منظور هموار نمودن راه برای ادامه تحصیلات عالیه و کسب تخصص در مقاطع بالاتر دانشگاهی.
  2. تربیت مدرسان شایسته در زمینه فلسفه و حکمت اسلامی برای مراکز مختلف آموزشی در سطوح مختلف.
  3. تربیت پژوهشگران شایسته برای تقویت پژوهش کشور در زمینه مباحث کلیدی و بنیادی فلسفی.
  4. تقویت روحیه دانش طلبی با استفاده از رویه های آکادمیک موجود هم در سنت حوزه های علمیه و هم در دانشگاههای معتبر.
  5. گسترش خردورزی و فرزانگی در میان نسل جوان، بعنوان سازندگان جامعه -در سطح خانواده و اجتماع- از طریق ممارست در شیوه های گفتگو و بحث فلسفی-آکادمیک.

طول دوره

حداقل و حداکثر دوره آموزشی مقطع کارشناسی رشته فلسفه و حکمت اسلامی، مطابق آیین نامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی است.

شکل نظام

چون نظام آموزشی دانشگاه شهید مطهری، براساس تلفیقی از سنت های حوزه و دانشگاه شکل گرفته است، از اینرو امر تعلیم دروس حتی الامکان برپایه منابع اصیل و بصورت متن محور صورت می گیرد.

بعلاوه، به جهت اهمیتی که نظام آموزشی این دانشگاه برای برخی دروس پایه و دروس اصلی قائل است، ساعات آموزشی بیش از تعداد واحد برای آن دروس در نظر گرفته شده است.

همچنین مباحثه دانشجویان، بویژه در دروس مهم تر، در مرحله اجرای برنامه آموزشی مورد توجه قرار گرفته است، و ساز و کاری متناسب با شیوه های نوین، تحت نظارت آموزشیارن برای آن منظور گردیده است.

تعد اد و نوع واحد های درسی

تعداد کل واحد های درسی دورة کارشناسی رشته فلسفه و حکمت اسلامی  137 واحد درسی است که در چهار جدول ارائه می شود:

  1. دروس عمومی: 14 واحد
  2. دروس پایه: 35 واحد
  3. دروس تخصصی: 82 واحد
  4. دروس اختیاری:  6 واحد

شرایط پذیرش دانشجو

داوطلبان از طریق آزمون سراسری، و پس از تأیید صلاحیتهای علمی و عمومی پذیرفته می شوند.

توانایی و نقش فارغ التحصیلان

دانشجویان در طی دوره کارشناسی علاوه بر آشنایی با مباحث بنیادی و اساسی در زمینه حکمت اسلامی، مباحث قابل توجهی را در زمینه منطق، فلسفه غرب، مباحث کلامی (قدیم و جدید) و عرفان تعلیم می بینند که زمینه لازم را در آمادگی ایشان برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر تحصیلی در رشته های مربوط، چه در دانشگاه شهید مطهری و چه در سایر دانشگاهها، فراهم می آورد.

همچنین با توجه به غنای برنامه آموزشی، فارغ التحصیلان شایستگی لازم را برای ورود به عرصه آموزش و یا پژوهش، به عنوان مدرس ویا پژوهشگر، در مراکز متناسب با این سطح از تحصیلات خواهند داشت.

 

دریافت سرفصل مصوب برای ورودی‌های سال 1399 به بعد

دریافت سرفصل مصوب برای ورودی‌های قبل از سال 1399