فارغ‌التحصیلان

تعداد بازدید:۲۸۰۲
فارغ التحصیلان مقطع دکتری رشته فلسفه تطبیقی دانشگاه شهید مطهری
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان رساله استاد/اساتید راهنما سال
1 محمد حسن حیدری وجود در فلسفه ابن سینا ، ملاصدرا و هایدگر دکتر داوری 1383
2 مسعود صادقی علی آبادی تبیین درتاریخ : بررسی مقایسه ای آراء کالینگوود ، همپل ، پوپر با ابن خلدون دکتر معصومی همدانی 1384
3 مجید ملا یوسفی عینیت گرایی در اخلاق، بررسی دیدگاه اشاعره و معتزله در باب عینیت اخلاقی  دکتر اعوانی 1384
با توجه به مباحث مطرح در اخلاق تحلیلی معاصر
4 فاطمه علیپور تحلیل فلسفی و عرفانی روح القدس در متون دینی دکتر محقق داماد 1385
5 عباس حاجیها مبانی فلسفی ارتباط انسان و خدا از طریق ذکر دکتر جهانگیری 1385
6 پروین نبیان رابطه توحید و ولایت دکتر دینانی 1385
7 فاطمه سلیمانی دره باغی بررسی رابطه اراده با معرفت انسان با تکیه بر مقایسه بین دیدگاه جاحظ و شوپنهاور دکتر دینانی 1385
8 افلاطون صادقی یخدانی بررسی و تحلیل معناشناسی عقل در آیات و روایات اسلامی  دکتر دینانی 1386
و مقایسه آن با جنبه های معرفت شناسی، وجودشناختی و روان‌شناختی عقل مشائی
9 محمدرضا اسدی مقایسه آراء انسان شناسانه هایدگرو ملاصدرا دکتراعوانی 1386
10 جلیله السادات علم الهدی تخاطب از دیدگاه ابن عربی و گادامر دکترداوری 1386
11 ناصر محمدی حکمت و تأویل در مبانی تفسیرصدرالمتألهین ومقایسه آن با ابن سینا دکتراعوانی 1386
12 مهناز قانعی اخلاق شناسی مثنوی مولوی دکتر پازوکی 1387
13 نفیسه هاشمی گلپایگانی ولایت و ابعاد آن در مثنوی مولوی دکتر اعوانی 1389
14 علی اصغر جعفری ولنی منطق تصور از نگاه قطب الدین رازی به روایت شرح المطالع و مقایسه آن با آراء ابن سینا دکتر ضیاءموحد 1389
15 مهدی حاجیان نسبت عقل و نقل نزد ملا محسن فیض کاشانی و ابوحامد غزالی دکترمحقق داماد 1390
16 حدیث رجبی مبانی قول"لا مؤثر فی الوجود الا الله " در اندیشه اشاعره و صدرالمتالهین دکترمحقق داماد 1391
17 سیما نوربخش تأثر ملاصدرا از سهروردی و نقد او به فلسفه اشراق دکتر دینانی 1391
18 زینت مبصری مبنا گروی در ابن سینا و دکارت دکتر احمدی 1392
19 خدیجه کثیری بیدهندی مبانی و پیامدهای دیدگاه دکارت و ملاصدرا درباره ارتباط نفس و بدن دکتر احمدی 1392
20 سمانه جوادی بررسی نظریه حیث التفاتی در  تفکرات ابن سینا و برنتانو دکتر دینانی 1392
21 مهناز کهندانی فرشته شناسی از دیدگاه شیخ اشراق و فیض کاشانی آیت الله امامی کاشانی 1392
22 معصومه اسماعیلی معاد جسمانی از دیدگاه غیاث الدین منصور دشتکی و ملاصدرا دکتر منیره پلنگی 1392
23 سید محمدحسین میرابوطالبی سازگاری درونی اندیشه ابن سینا و توماس آکوئیناس  دکتر غلامرضا اعوانی 1392
درباره رابطه علم پیشین الهی و اختیار انسان
24 انسیه برخواه بررسی تطبیقی نظریه آفرینش نزد ابوالبرکات بغدادی و ابن سینا دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی 1392
25 سمیه قاسمی نراقی غایت حرکت در حکمت متعالیه و مقایسه آن با دیدگاه ابن سینا دکتر سید مصطفی محقق داماد 1392
26 احسان کردی اردکانی ارتباط بین نظام فلسفی و طب سینوی دکتر نجفقلی حبیبی 1393
27 احمد لهراسبی روش­شناسی فلسفه تطبیقی و بررسی آن در کتاب الجمع بین رأیی الحکیمین دکتر سید مصطفی محقق داماد 1394
28 ملیحه احسانی نیک متافیزیک منطق موجهات از منظر ابن سینا  دکتر روح الله عالمی 1394
29 مجید احسن بررسی تعارض ضرورت علّی و اراده انسانی  دکتر سید مصطفی محقق داماد 1395
از دیدگاه حکمت متعالیه و اصولیین معاصر دکتر منیره پلنگی
30 میلاد نوری یالقوزآغاجی آگاهی و جهان در فلسفه ابن سینا و هگل دکتر سید محمدرضا حسینی بهشتی  1396
دکتر علی‌اصغر جعفری ولنی
31 نرجس رضایی آدریانی وهم و خیال و کارکرد آنها در معرفت‌شناسی اسلامی با تمرکز بر آرای ملاصدرا دکتر علیرضا کهنسال، دکتر فرقانی 1396
32 رفیده قاضی خانی واقع­گرایی اخلاقی فیلسوفان مسلمان با تمرکز بر ابن سینا و ملاصدرا دکتر رسولی پور، دکتر جهانگیر مسعودی 1397
         
فارغ التحصیلان مقطع دکتری رشته کلام اسلامی دانشگاه شهید مطهری
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان رساله استاد/اساتید راهنما سال
1 سید رضا قائمی رزکناری نقد انگاره اسلام پژوهان غربی درباره تأثیر مکتب گنوسی بر آموزه‌های شیعه اثنی عشری دکتر رسولی پور، دکتر زندیه 1396
2 مهدی ساعتچی تحلیل انتقادی رویکرد اراده‌گرایانه در تبیین رابطه خدا و حقایق ضروری  دکتر محمد سعیدی مهر، دکتر رسولی پور 1396
با تکیه بر دیدگاه برایان لفتو