فلسفه و حکمت اسلامی

تعداد بازدید:۲۴۱۳

دوره کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت اسلامی یکی از دوره های آموزشی در سطح تکمیلی نظام آموزش عالی است و اهداف آن به شرح زیر است :

1- تربیت اندیشمندانی که بتوانند عرضه کننده ی تفکر ناب اسلامی در حوزه فلسفه و حکمت باشند.

2- انجام پژوهشهای بنیادی - کاربردی در زمینه فلسفه و حکمت اسلامی .

3- تربیت محقّقانی که با توجه به مطالعات حوزوی، کلامی و فلسفی غربی و اسلامی، بتوانند ارائه کنده دیدگاه های جدید در مباحث فلسفه و حکمت اسلامی باشند.

 

دریافت سرفصل مصوب 

کلید واژه ها: فلسفه و حکمت اسلامی