اولین همایش ملّی تخصّصی فلسفه و اخلاق نقد

۰۶ آبان ۱۳۹۸ | ۰۸:۲۳ کد : ۹۱ اخبار همایش‌ها
تعداد بازدید:۹۸
حلقه انتقادی مجمع فلاسفه ایران در راستای ایفای رسالت خویش برای اعتلای خردورزی و تفکر فلسفی و انتقادی آزاد و امکان گسترش نگرش کاربردی به آن اولین همایش ملی و تخصصی فلسفه و اخلاق نقد را در روزهای دوم و سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ برگزار می کند.

محورهای همایش به قرار زیر است:

الف) مفهوم شناسی و مبانی فلسفه و اخلاق نقد

معناشناسی نقد، چیستی فلسفه نقد، چرایی و چگونگی نقد

اهداف نظری و عملی نقد، چیستی اخلاق نقد، ضرورت اخلاق نقد

ب) روش شناسی و ویژگی های فلسفه و اخلاق نقد

نظریات و روشهای مطرح در باب فلسفه و اخلاق نقد

رویکردهای علت محور و دلیل محور

لوازم نظری و عملی فلسفه و اخلاق نقد

سطوح و دسته بندی ها و معیارهای فرآیند نقد اندیشه ها

رابطه نقد و آزادی بیان، رابطه نقد و گفتگو، رابطه نقد و تخریب

معیارهای کلی اخلاق نقد، حوزه های دین، فلسفه، سیاست، فرهنگ، هنر، اجتماع، اقتصاد و ...

ج) وضعیت شناسی فلسفه و اخلاق نقد در ایران و جهان معاصر

آسیب شناسی وضعیت فلسفه و اخلاق نقد در ایران و جهان معاصر

نتایج کاربردی گسترش فرهنگ اخلاق نقد در جامعه امروز

عوامل مؤثر بر اخلاق نقد در ایران و دیگر موضوعات مربوط به فلسفه و اخلاق نقد که دارای جنبه کاربردی هستند.

از محققان، اساتید و دانشجویان علاقه مند دعوت می شود چکیده مقاله علمی خود را به آدرس h.entegadi@gmail.com ارسال کنند.

حداقل تعداد ۷ مقاله برتر و برگزیده، پاداش نقدی دریافت می کنند.

مقالات برگزیده در کتاب ویژه مجموعه مقالات همایش به چاپ خواهد رسید.

مهلت ارسال چکیده مقالات ۳۰ آبان ۱۳۹۹ است.

شماره تلفن دبیرخانه همایش ۶۶۹۲۹۵۶۵ است.

مکان همایش: تهران، خیابان کارگر جنوبی، پائین تر از جمهوری، کوچه آیرم، پلاک ۱۳

کلید واژه ها: گروه فلسفه و کلام اسلامی اولین همایش ملی و تخصصی فلسفه و اخلاق نقد حلقه انتقادی مجمع فلاسفه ایران مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری


نظر شما :