اخبار

پنجمین مدرسه تابستانی کلام امامیه با موضوع «کلام و الهیات تطبیقی» برگزار شد.

پنجمین مدرسه تابستانی کلام امامیه با موضوع «کلام و الهیات تطبیقی» برگزار شد.

پنجمین مدرسه تابستانی کلام امامیه با موضوع «کلام و الهیات تطبیقی» به همت آقای دکتر محمدحسن یعقوبیان، استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شهید مطهری و همکاری انجمن کلام اسلامی حوزه برگزار شد

ادامه مطلب
انتشار ویژه‌نامۀ عرفان تطبیقی

انتشار ویژه‌نامۀ عرفان تطبیقی

شماره ۱۶۲ نشریه اطلاعات حکمت و معرفت با عنوان «عرفان تطبیقی» ویژه بهار ۱۴۰۱ به دبیری محمدحسن یعقوبیان منتشر شد. این شماره از نشریه تکمیل‌کننده موضوع مطالعات تطبیقی در دو ویژه­نامه فلسفه تطبیقی در ایران (شماره ۱۵۴) و فلسفه میان­فرهنگی (شماره ۱۵۷) است.

ادامه مطلب