مطالب مرتبط با کلید واژه

مدرسه‌عالی و دانشگاه شهید مطهری


پنجمین مدرسه تابستانی کلام امامیه با موضوع «کلام و الهیات تطبیقی» برگزار شد.

پنجمین مدرسه تابستانی کلام امامیه با موضوع «کلام و الهیات تطبیقی» برگزار شد.

پنجمین مدرسه تابستانی کلام امامیه با موضوع «کلام و الهیات تطبیقی» به همت آقای دکتر محمدحسن یعقوبیان، استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شهید مطهری و همکاری انجمن کلام اسلامی حوزه برگزار شد

ادامه مطلب