کتاب‌ها

نمایش 1 تا 6 مورد از کل 6 مورد

کلام شیعه در پژوهش‌های غربی (دوره دو جلدی)

کلام شیعه در پژوهش‌های غربی (دوره دو جلدی)

ناشر : مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

نویسنده (ها) : سیدرضا قائمی، محمدرضا امین

تاریخ انتشار : دی ۱۳۹۹

لوامع الأسرار فی شرح مطالع الأنوار

لوامع الأسرار فی شرح مطالع الأنوار

ناشر : مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

نویسنده (ها) : قطب‌الدین محمد بن محمد‌ الرازی
مترجم (ها) : علی‌ اصغر جعفری‌ولنی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

حقیقت وحی با تأکید بر دیدگاه فلاسفه

حقیقت وحی با تأکید بر دیدگاه فلاسفه

ناشر : سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نویسنده (ها) : محمدحسن یعقوبیان

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۸

رنسانس قدسی: نقد و بررسی عرفان‌های نوظهور و جنبش‌های نوین دینی (NRM) در جهان معاصر

رنسانس قدسی: نقد و بررسی عرفان‌های نوظهور و جنبش‌های نوین دینی (NRM) در جهان معاصر

ناشر : وثوق

نویسنده (ها) : محمدحسن یعقوبیان

تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۵

فلسفه در آئینه‌ء منطق به روایت بدایه الحکمه

فلسفه در آئینه‌ء منطق به روایت بدایه الحکمه

ناشر : مدرسه‌عالی شهیدمطهری(ره)

نویسنده (ها) : علی‌ اصغر جعفری‌ولنی

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸

روش‌شناسی پژوهش‌های فلسفی

روش‌شناسی پژوهش‌های فلسفی

ناشر : انتشارات ققنوس

نویسنده (ها) : علی‌ اصغر جعفری‌ولنی

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷