فلسفه در آئینه‌ء منطق به روایت بدایه الحکمه

Philosophy on the frame of Logic according to Bidayatul-Hikmahنویسنده (ها) : علی‌ اصغر جعفری‌ولنی
ناشر : مدرسه‌عالی شهیدمطهری(ره)
تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸
شابک : ۲- ۳۸- ۵۱۸۳- ۶۰۰- ۹۷۸
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۸
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۳۶۸
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: