روش‌شناسی پژوهش‌های فلسفی

Methodology of Philosophical Researchنویسنده (ها) : علی‌ اصغر جعفری‌ولنی
ناشر : انتشارات ققنوس
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷
شابک : ١ -٤٣٩-٢٧٨-٦٠٠- ٩٧٨
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۷
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۲۰۸
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: