رنسانس قدسی: نقد و بررسی عرفان‌های نوظهور و جنبش‌های نوین دینی (NRM) در جهان معاصرنویسنده (ها) : محمدحسن یعقوبیان
ناشر : وثوق
تاریخ انتشار : تیر ۱۳۹۵
شابک : ۸- ۷- ۹۰۱۳۹- ۹۶۴- ۹۷۸
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۵
آخرین نوبت چاپ : ۱
تعداد صفحات : ۴۳۲
مرحله تولید : چاپ شده
ارسال با ایمیل: