درس گفتار اول: پرسش‌های فلسفی درباره ذهن، طبقه‌بندی حالات ذهنی و نشانه امر ذهنی

تعداد دانلود :۳۸۳
۲۸ دی ۱۳۹۸ | ۰۹:۵۵


کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن/ شنبه ۱۶ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر احمدرضا همتی مقدم، پژوهشکده دانش‌های بنیادی IPM

کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن/ شنبه ۱۶ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)

دکتر احمدرضا همتی مقدم، پژوهشکده دانش‌های بنیادی IPM

درس گفتار اول: پرسش‌های فلسفی درباره ذهن، طبقه‌بندی حالات ذهنی و نشانه امر ذهنی

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری گروه فلسفه و کلام اسلامی کارگاه آموزشی کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن درس گفتار اول آذرماه ۱۳۹۸ پرسش‌های فلسفی درباره ذهن، طبقه‌بندی حالات ذهنی و نشانه امر ذهنی دکتر احمدرضا همتی مقدمنظر شما :