درس گفتار دوم: بخش اول- نظریات دوگانه‌انگاری جوهری

تعداد دانلود :۴۰۳
۲۸ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۲


کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن/ شنبه ۱۶ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر سیدمحمد سادات منصوری، پژوهشکده علوم شناختی

کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن/ شنبه  16 آذرماه 1398/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)

دکتر سیدمحمد سادات منصوری، پژوهشکده علوم شناختی

درس گفتار دوم: بخش اول- نظریات دوگانه‌انگاری جوهری

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری گروه فلسفه و کلام اسلامی کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن آذرماه ۱۳۹۸ درس گفتار دوم-بخش اول کارگاه آموزشی نظریات دوگانه‌انگاری جوهری دکتر سیدمحمد سادات منصورینظر شما :