درس گفتار چهارم: نظریات کارکردگرایی

تعداد دانلود :۳۹۶
۲۸ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۲۲


کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن/ یکشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر امیر صائمی، پژوهشکده دانش‌های بنیادی IPM

کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن/ یکشنبه 17 آذرماه 1398/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)

دکتر امیر صائمی، پژوهشکده دانش‌های بنیادی IPM

درس گفتار چهارم: نظریات کارکردگرایی

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری کارگاه آموزشی گروه فلسفه و کلام اسلامی کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن آذرماه ۱۳۹۸ درس گفتار چهارم نظریات کارکردگرایی دکتر امیر صائمینظر شما :