نشست هفتم: بررسی تطبیقی عدل الهی در اندیشه علامه حِلّی و فلسفه مشاء

تعداد دانلود :۳۳۴
۲۸ دی ۱۳۹۸ | ۱۳:۱۱


مدرسه پاییزه کلام امامیه «مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه»/ پنج‌شنبه ۷ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر رضا برنجکار، دانشگاه تهران

مدرسه پاییزه کلام امامیه «مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه»/ پنج‌شنبه 7 آذرماه 1398/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)

دکتر رضا برنجکار، دانشگاه تهران

نشست هفتم: بررسی تطبیقی عدل الهی در اندیشه علامه حِلّی و فلسفه مشاء

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری گروه فلسفه و کلام اسلامی مدرسه پاییزه کلام امامیه مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه آذرماه ۱۳۹۸ دکتر رضا برنجکار بررسی تطبیقی عدل الهی در اندیشه علامه حِلّی و فلسفه مشاءنظر شما :