نشست پنجم: رابطه میان وجوب نظر و معرفت خداوند از نگاه علامه حِلّی

تعداد دانلود :۲۵۶
۲۸ دی ۱۳۹۸ | ۱۲:۵۵


مدرسه پاییزه کلام امامیه «مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه»/ پنج‌شنبه ۷ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر رضا اکبری، دانشگاه امام صادق(ع)

مدرسه پاییزه کلام امامیه «مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه»/ پنج‌شنبه 7 آذرماه 1398/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)

دکتر رضا اکبری، دانشگاه امام صادق(ع)

نشست پنجم: رابطه میان وجوب نظر و معرفت خداوند از نگاه علامه حِلّی

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری گروه فلسفه و کلام اسلامی مدرسه پاییزه کلام امامیه مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه آذرماه ۱۳۹۸ دکتر رضا اکبری رابطه میان وجوب نظر و معرفت خداوند از نگاه علامه حِلّینظر شما :