نشست ششم: مروری بر نفس‌شناسی علامه حِلّی

تعداد دانلود :۳۰۵
۲۸ دی ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰


مدرسه پاییزه کلام امامیه «مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه»/ پنج‌شنبه ۷ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر سیدعلی طالقانی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان

مدرسه پاییزه کلام امامیه «مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه»/ پنج‌شنبه 7 آذرماه 1398/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)

دکتر سیدعلی طالقانی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان

نشست ششم: مروری بر نفس‌شناسی علامه حِلّی

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری گروه فلسفه و کلام اسلامی مدرسه پاییزه کلام امامیه مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه دکتر سیدعلی طالقانی مروری بر نفس‌شناسی علامه حِلّی آذرماه ۱۳۹۸نظر شما :