نشست هشتم: میزگرد علمی روز دوم

تعداد دانلود :۲۷۸
۲۸ دی ۱۳۹۸ | ۱۳:۱۴


مدرسه پاییزه کلام امامیه «مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه»/ پنج‌شنبه ۷ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر رضا برنجکار، دانشگاه تهران- دکتر سیدعلی طالقانی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان

مدرسه پاییزه کلام امامیه «مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه»/ پنج‌شنبه 7 آذرماه 1398/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)

دکتر رضا برنجکار، دانشگاه تهران- دکتر سیدعلی طالقانی، دفتر تبلیغات اسلامی خراسان

نشست هشتم: میزگرد علمی روز دوم

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری گروه فلسفه و کلام اسلامی مدرسه پاییزه کلام امامیه مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه آذرماه ۱۳۹۸ دکتر رضا برنجکار دکتر سیدعلی طالقانی میزگرد علمی روز دوم



نظر شما :