درس گفتار سوم: نظریات این‌همانی

تعداد دانلود :۲۹۸
۲۸ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۶


کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن/ یکشنبه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر محمود مروارید، پژوهشکده دانش‌های بنیادی IPM

کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن/ یکشنبه 17 آذرماه 1398/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)

دکتر محمود مروارید، پژوهشکده دانش‌های بنیادی IPM

درس گفتار سوم: نظریات این‌همانی

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری گروه فلسفه و کلام اسلامی کارگاه آموزشی کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن آذرماه ۱۳۹۸ درس گفتار سوم نظریات این‌همانی دکتر محمود مرواریدنظر شما :