درس گفتار پنجم: نظریات محاسباتی ذهن و نسبت آن با علوم شناختی

تعداد دانلود :۳۹۷
۲۸ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۳۴


کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن/ دوشنبه ۱۸ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر مهدی همازاده ابیانه، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن/ دوشنبه 18 آذرماه 1398/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)

دکتر مهدی همازاده ابیانه، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

درس گفتار پنجم: نظریات محاسباتی ذهن و نسبت آن با علوم شناختی

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری گروه فلسفه و کلام اسلامی کارگاه آموزشی کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن آذرماه ۱۳۹۸ درس گفتار پنجم دکتر مهدی همازاده ابیانه نظریات محاسباتی ذهن و نسبت آن با علوم شناختینظر شما :