درس گفتار ششم: دیدگاه فیلسوفان و متکلمان اسلامی در مسئله ذهن و بدن

تعداد دانلود :۵۲۷
۲۸ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۳۶


کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن/ دوشنبه ۱۸ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر مهدی ذاکری، دانشگاه تهران

کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن/ دوشنبه 18 آذرماه 1398/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)

دکتر مهدی ذاکری، دانشگاه تهران

درس گفتار ششم: دیدگاه فیلسوفان و متکلمان اسلامی در مسئله ذهن و بدن

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری گروه فلسفه و کلام اسلامی کارگاه آموزشی کارگاه آشنایی با فلسفه ذهن آذرماه ۱۳۹۸ درس گفتار ششم دکتر مهدی ذاکری دیدگاه فیلسوفان و متکلمان اسلامی در مسئله ذهن و بدننظر شما :