نشست دوم: جریان شناسی مدرسه کلامی حِلّه

تعداد دانلود :۲۳۸
۲۸ دی ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۵


مدرسه پاییزه کلام امامیه «مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه»/ چهارشنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر محمدتقی سبحانی، پژوهشگاه قرآن و حدیث

مدرسه پاییزه کلام امامیه «مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه»/ چهارشنبه 6 آذرماه 1398/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)

دکتر محمدتقی سبحانی، پژوهشگاه قرآن و حدیث

نشست دوم: جریان شناسی مدرسه کلامی حِلّه

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری گروه فلسفه و کلام اسلامی مدرسه پاییزه کلام امامیه مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه آذرماه ۱۳۹۸ دکتر محمدتقی سبحانی جریان شناسی مدرسه کلامی حِلّهنظر شما :