نشست اول: پیشینه مدرسه کلامی حِلّه

تعداد دانلود :۲۸۲
۲۸ دی ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۱


مدرسه پاییزه کلام امامیه «مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه»/ چهارشنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر حسن انصاری، دانشگاه پرینستون

مدرسه پاییزه کلام امامیه «مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه»/ چهارشنبه 6 آذرماه 1398/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)

دکتر حسن انصاری، دانشگاه پرینستون

نشست اول: پیشینه مدرسه کلامی حِلّه

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری گروه فلسفه و کلام اسلامی مدرسه پاییزه کلام امامیه آذرماه ۱۳۹۸ دکتر حسن انصاری پیشینه مدرسه کلامی حِلّه مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفهنظر شما :