نشست چهارم: میزگرد علمی روز اول

تعداد دانلود :۲۴۱
۲۸ دی ۱۳۹۸ | ۱۲:۴۹


مدرسه پاییزه کلام امامیه «مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه»/ چهارشنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر محمدحسین منتظری، دانشگاه تهران- دکتر محمدتقی سبحانی، پژوهشگاه قرآن و حدیث

مدرسه پاییزه کلام امامیه «مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه»/ چهارشنبه 6 آذرماه 1398/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)

دکتر محمدحسین منتظری، دانشگاه تهران- دکتر محمدتقی سبحانی، پژوهشگاه قرآن و حدیث

نشست چهارم: میزگرد علمی روز اول

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری گروه فلسفه و کلام اسلامی مدرسه پاییزه کلام امامیه مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه آذرماه ۱۳۹۸ دکتر محمدتقی سبحانی دکتر محمدحسین منتظری میزگرد علمی روز اولنظر شما :