نشست سوم: تطورامور عامه در مدرسه کلامی حِلّه

تعداد دانلود :۲۶۳
۲۸ دی ۱۳۹۸ | ۱۲:۴۵


مدرسه پاییزه کلام امامیه «مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه»/ چهارشنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۸/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)/ دکتر محمدحسین منتظری، دانشگاه تهران

مدرسه پاییزه کلام امامیه «مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه»/ چهارشنبه 6 آذرماه 1398/ دانشگاه شهیدمطهری(ره)

دکتر محمدحسین منتظری، دانشگاه تهران

نشست سوم: تطورامور عامه در مدرسه کلامی حِلّه

کلید واژه ها: مدرسه‌عالی و دانشگاه شهیدمطهری گروه فلسفه و کلام اسلامی مدرسه پاییزه کلام امامیه مدرسه حِلّه در میانه کلام و فلسفه آذرماه ۱۳۹۸ دکتر محمدحسین منتظری تطورامور عامه در مدرسه کلامی حِلّهنظر شما :